ZIEMIA OGRODOWA

Ziemia ogrodowa

Czarnoziem jest to bardzo żyzna gleba o głębokim, czarnym poziomie próchniczym. Czarnoziemy powstały pod stepową roślinnością ze skał, które były bardzo bogate w węglan wapnia. Czarnoziem jest charakterystyczny dla strefy półsuchej umiarkowanego klimatu ciepłego.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że czarnoziemy są najbardziej żyznymi glebami w naszej strefie klimatycznej. Warto również mieć świadomość, że zajmowały tereny na ogół wyżynne, czyli bardzo łatwe do uprawy, dlatego prawie w całości przez stulecia były zagospodarowane pod użytkowanie rolnicze. Wyjątkowo zachowały się jedynie pod lasami. Czarnoziemy cechują się także właściwościami geochemicznymi, które są bardzo korzystne dla roślin, umożliwia to zaliczenie ich do odmian eutroficznych, a także hipertroficznych.
W klasyfikacji siedliskowej gleby takie jak czarnoziemy to wyjątkowo żyzne asy. Do potencjalnego zbiorowiska roślinnego należy zaliczyć najżyźniejsze formy wyżynnego grądu subkontynentalnego. Wyróżnione zostały następujące podtypy czarnoziemów wyrugowanych: opadowoglejowe, właściwe, gleby szare oraz właściwe.

Kontakt

Wyrażam zgodę

ul. Pocztowa 6
83-034 Trąbki Wielkie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!