Nietrudno domyślić się, że prace związane z wyburzeniem budynków wiążą się z pewnym ryzykiem. Podczas tego typu prac wiele rzeczy mogą pójść nie tak. Wszędzie jest pył, istnieje ryzyko spadnięcia z wysokości lub bycia uderzonym odpadającymi kawałkami gruzu lub innymi odpadami. Właśnie dlatego tak istotne jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzania

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy budynek został właściwie przygotowany do wyburzania. W tym celu warto upewnić się, że został odłączony od wszystkich mediów. Przewody pod napięciem, woda czy gaz w miejscu rozbiórki stanowiłyby bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo dla pracowników.

Należy pamiętać również o tym, by na bieżąco analizować obecną sytuację i przewidywać możliwe zagrożenia. Przeprowadzanie prac w sposób przemyślany i ostrożny pozwoli zapobiec wielu niebezpiecznym wydarzeniom. Warto zwracać również uwagę na aktualną pogodę. Silny wiatr znacznie zwiększa bowiem ryzyko niekontrolowanego zawalenia się obiektu lub jego fragmentów. Kluczowy będzie oczywiście dokładnie opracowany plan rozbiórki. Powinien on zawierać wszystkie kolejne etapy prac i uwzględniać możliwe zagrożenia. Trzeba się także upewnić, że wszyscy pracownicy zostali z nim zapoznani. W miejscu pracy powinna znajdować się również konieczna dokumentacja, zawierająca program wykonywanych prac, dziennik robót czy niezbędne pozwolenia.

Plac powinien być również odpowiednio osłonięty, by prowadzenie prac nie stanowiło zagrożenia dla ludzi oraz mienia znajdującego się w sąsiedztwie.

Środki ochrony indywidualnej

Chcąc zmniejszyć ryzyko urazu lub zminimalizować jego efekty, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej.

Każdy z pracowników ma obowiązek przebywać na terenie rozbiórki w hełmie ochronnym, spełniającym wszystkie niezbędne normy. Ze względu na panujący hałas konieczne jest stosowanie środków ochrony słuchu. Pracownicy realizujący swoje obowiązki na wysokości powinni korzystać ze specjalistycznej uprzęży. Unoszący się w powietrzu pył może wywoływać problemy z oddychaniem lub przyczynić się do chorób płuc, dlatego pracownicy powinni być wyposażeni w maski ochronne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!