Prace związane z usuwaniem starych, niepotrzebnych zabudowania mogą być niezwykle różnorodne. Zależnie od potrzeb, rodzaju zabudowy oraz warunków panujących na posesji oraz w jej otoczeniu, konieczne może być przeprowadzenie rozbiórki lub wyburzenia. Chociaż osoby spoza branży budowlanej mogą nie rozumieć różnicy między tymi pojęciami, warto ja nakreślić, by w przyszłości nie popełniać błędu. Należy także pamiętać wiedzieć, że oba pojęcia są definiowane przez Prawo Budowlane i oznaczają coś zupełnie innego.

Czym jest rozbiórka i kiedy będzie odpowiednią opcją?

Najprościej ujmując, rozbiórka to zestaw prac koniecznych do usunięcia niepotrzebnej budowli, a przy tym przeprowadzanych ręcznie. Przeprowadza się ją zatem przy pomocy podstawowych narzędzi. Ze względu na to, że procedury są dość proste, prace rozbiórkowe znajdują zastosowanie najczęściej przy niewielkich budynkach, których dekonstrukcja nie jest przesadnie skomplikowanym zadaniem. Są stosowane również w sytuacjach, gdy nie chcemy zniszczyć materiałów, z których wykonany był dany budynek np. gdy obiekt składa się z cennych lub zabytkowych materiałów. Zaletą tego procesu jest fakt, że wiele z odzyskanych w ten sposób materiałów może być wykorzystana ponownie.

Wyburzanie – gdy potrzebny nam będzie ciężki sprzęt

Prace wyburzeniowe wymagają zaangażowania ciężkiego sprzętu obejmującego koparki, młoty pneumatyczne, nożyce hydrauliczne i nie tylko. Korzystając z metod wyburzeniowych można niszczyć nawet duże obiekty o skomplikowanej budowie. Prace realizowane przy ich pomocy są oczywiście dużo bardziej skomplikowane. Przeprowadza się je wszędzie tam, gdzie korzystanie z metod rozbiórkowych nie będzie wystarczające. Podczas pracy, zniszczeniu ulega cała konstrukcja.

Rozbiórka i wyburzanie – kiedy z nich korzystać?

Chociaż w ostatecznym rozrachunku wynik obu rodzajów prac jest taki sam, warto pamiętać, że ich przebieg może być różnorodny. Odmienny będzie również harmonogram działań czy wykorzystany sprzęt. Warto także pamiętać, że wybór konkretnych metod działania nie zawsze jest oczywisty, właśnie dlatego tak istotne jest, by przy pracach tego typu korzystać z pomocy i porad doświadczonych fachowców.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!