Zajmujemy się wyburzeniami budynków. Bazując na naszym 26 letnim doświadczeniu zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem przeprowadzanych prac rozbiórkowych i budowlanych:

Profesjonalizm i wysokie kwalifikacje to dwa główne filary przedsiębiorstwa WTB Transport zajmującego się pracami rozbiórkowymi budynków na terenie Polski i poza jej granicami. Przez szereg lat firma realizowała wyburzenia budynków o różnej strukturze, wielkości i specyfice. Proces ten wymaga zachowania szczególnej ostrożności, stąd też nie może być powierzany osobom bez właściwego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy.

Czym się charakteryzują wyburzenia budynków

Specjalistyczne wyburzenia budynków to proces opierający się na zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i odniesienia się do aktualnych przepisów prawnych. W świetle tychże prace rozbiórkowe mogą być przeprowadzone na podstawie zgłoszenia, jeśli ma zostać usunięty budynek nieprzekraczający 8 metrów wysokości, a jego zabudowania znajdują się w odległości mniejszej od granicy działki niż połowa ich wysokości. Ta nowelizacja sprawiła, że wiele osób chętnie decyduje się na usunięcie niepotrzebnych zabudowań. Warto podkreślić, że wyburzenia budynków — nawet niewielkich — to zadanie, które bezspornie należy powierzyć specjalistom. Różnorodna konstrukcja obiektu, a także odmienność materiału i jego stan techniczny może przysporzyć nie tylko trudności, ale dla niewtajemniczonych w prace rozbiórkowe osób może stać się także zagrożeniem. Ponadto należy nadmienić, że tak jak w przypadku budowy obiektu, tak i przy rozbiórce konieczne jest prowadzenie dziennika rozbiórki — wyburzenia, który jest istotnym dokumentem.

Wyburzenia budynków przez profesjonalistów

Mając na uwadze powyższe, jak i fakt, że wyburzenie obiektu wiąże się z nakładem pracy czy koniecznością składowania i utylizacji materiału porozbiórkowego do tych prac koniecznie należy zatrudnić profesjonalistów.
Przedsiębiorstwo WTB Transport oferuje pełen zakres prac związanych z wyburzeniami budynku. Wysokie kwalifikacje oraz znajomość prawa budowlanego pozwala na precyzyjne, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie zadania. Wieloletnie doświadczenie to w istocie bogactwo już wykonanych zleceń, od rozbiórek małych budynków po wyburzenia dużych obiektów. Nowoczesne standardy pracy łączą w sobie doskonałe umiejętności, kwalifikacje i sprzęt, który nie tylko ułatwia przeprowadzenie zlecenia, ale przede wszystkim podnosi poziom bezpieczeństwa na placu rozbiórki.

Wyburzenia budynków w pełnym zakresie

Precyzyjnie określone zadania są podstawą do przystąpienia do realizacji założonych prac. Ich różnorodność sprawia, że wyburzenia budynków to pojęcie główne, w którym zawierają się także usługi rozbiórkowe, roboty ziemne czy recykling materiałów budowlanych oraz kruszenie gruzu i betonu. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, specjaliści oceniają ich zakres i tym samym sposób ich wykonania. Prace mogą zostać wykonane na różny sposób, przy użyciu metody ręcznej, wybuchowej, chemicznej oraz mechanicznej. W trosce o środowisko, jak i komfort zleceniodawcy firma proponuje wspomniane już kruszenie gruzu i betonu. Usługa ta pozwala na efektywne wykorzystanie materiału porozbiórkowego i wykorzystanie go do innych prac. Perfekcja działania, wieloletnie doświadczenie oraz wysoki poziom świadczonych usług powoduje, że WTB Transport jest firmą uznaną i docenianą przez firmy, instytucje i indywidualnych klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podczas wyburzenia budynków