Nie wszystkie budynki mogą cieszyć się nieśmiertelnością i wraz z traceniem swoich właściwości poddawane są renowacjom, które wydłużają ich żywotność. Niektóre budynki muszą zostać poddane wyburzeniu. Przyczyny tego stanu są przeróżne. Może to być przestarzała linia architektoniczna, która nie pasuje do otoczenia lub archaiczne rozwiązania technologiczne, które zaburzają komfort użytkowania obiektu lub nawet zagrażają bezpieczeństwu użytkowników, mimo stosownych remontów. W takiej sytuacji przeprowadza się prace rozbiórkowe budynków, które może wykonać jedynie profesjonalna firma.

Uwarunkowanie prawne

Rozbiórki budynków to procesy, które traktowane są jako prace budowlane, a tym samym ich przebieg reguluje i kodyfikuje ustawa o prawie budowlanym. Żeby móc zatem wyburzyć dany obiekt, trzeba spełnić szereg wymogów administracyjnych i uzyskać odpowiednią zgodę. Z obowiązku uzyskania zgody, firma budowlana może być zwolniona w niektórych przypadkach. Zezwolenia nie wymagają prace rozbiórkowe na budynkach o wysokości nie
wyższej jak osiem metrów, jeżeli obiekt nie figuruje jako zabytek, a szerokość działki, na której stoi od krawędzi budynku wynosi co najmniej połowę jego wysokości. Swobodnej rozbiórki budynków można dokonywać także, jeżeli ich powstanie nie wymagało zezwolenia.

Sposób przeprowadzania prac rozbiórkowych

Prawidłowe przeprowadzenie rozbiórki budynku wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności technicznych. Najważniejszym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które mogą znajdować się w pobliżu. Proces musi składać się z kilku etapów. Na wstępie dokonujemy wygrodzenia terenu rozbiórki na podstawie szczegółowej analizy strefy zagrożenia. Stosujemy normy BHP i prawa budowlanego, które gwarantują jednoznaczne
oddzielenie przechodniów od terenu pracy. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie rozbiórki przy zachowaniu wszelkich obowiązujących procedur. Stosujemy nowoczesne techniki, które zapewniają skuteczność pracy i bezpieczeństwo otoczenia. Kolejny etapy pracy to usunięcie gruzu, wyrównanie terenu i jego ostateczne wysprzątanie. Jesteśmy z firmą z bogatym doświadczeniem. Na rynku funkcjonujemy 1989 roku.
Zajmujemy się profesjonalną rozbiórką, kruszeniem gruzu i betonu oraz wszelkimi dodatkowymi czynnościami związanymi z tymi procesami. Posiadamy zezwolenia umożliwiające nam dokonywanie prac budowlanych. Nasz zespół tworzy grupa wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy doskonale znają prawidła
swojego fachu. Priorytetem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa, zgodności przeprowadzanych prac z prawem, skutecznego wykonania zadania oraz zadowalającego czasu w jakim wywiążemy się z obowiązku.
Prace rozbiórkowe budynków należą do czynności budowlanych i muszą spełniać wymogi administracyjne i normy prawa budowlanego. Przeprowadzamy cały proces od formalności, po wykończenie prac praktycznych. W ramach zlecenia zajmujemy się:

  • uzyskanie zgody jeżeli jest to konieczne,
  • przygotowaniem dokumentacji,
  • wygrodzeniem terenu, jego oznakowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa
    przechodniom,
  • analizą strefy zagrożenia,
  • analizą struktury budynku, dobraniem odpowiedniej metody pracy i jej zrealizowaniem,
  • uprzątnięciem gruzu, wyrównaniem terenu i ostatecznym uprzątnięciem terenu.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałą naszą ofertą w zakresie kruszenia gruzu i betonu oraz wyburzenia budynków.

Podczas prac rozbiórkowych budynków